Průmyslové fóliové sáčky - využití v různých oborech

Plastové sáčky usnadňují lidem práci v různých oblastech života již léta. Průmysl je jednou z odvětví ekonomiky, kde velké průmyslové fóliové sáčky představují jednu z hlavních nástrojů každodenní práce. Relativně levné, odolné a multifunkční mají široké využití v různých oborech. Zamysleme se, k čemu konkrétně slouží a kde se s nimi nejčastěji setkáme!CO JSOU PRŮMYSLOVÉ FÓLIOVÉ SÁČKY?

Než přejdeme k praktickému využití, začněme tím, co vlastně průmyslové fóliové sáčky jsou, z čeho jsou vyrobené a jak se nejčastěji liší od ostatních typů plastových sáčků. Průmyslové fóliové sáčky se nejčastěji vyrábějí pomocí polyetylenu, který umožňuje vytvořit praktický, odolný a bezpečný produkt. V závislosti na potřebách zákazníka se k tomu nejčastěji používá jeden ze dvou základních typů fólií, které se liší především tloušťkou materiálu:


  • HDPE - fólie vysoké hustoty
  • LDPE - fólie nízké hustoty

Vytvořené fóliové listy jsou ideální jako obaly. Slouží především k ochraně materiálů, jsou skvělé pro balení různých zboží. Jsou také užitečné pro skladování a přepravu sypkých materiálů. Průmyslové fóliové sáčky se budou lišit především objemem a často také odolností od sáčků, které používáme v domácnosti. V mnoha případech mohou tyto sáčky také mít netradiční velikosti vyráběné na objednávku.

Prumysl_a_vyuzIiti

PRŮMYSL A VYUŽITÍ FÓLIOVÝCH SÁČKŮ

Průmyslové fóliové sáčky jsou běžně používány ve většině odvětví spojených s průmyslem. Díky jejich mnohostrannosti, odolnosti, relativně nízkým nákladům na výrobu a nakonec možnosti přizpůsobení potřebám zákazníka narazíme na tento druh sáčků na mnoha místech, která navštěvujeme každý den - v každém menším i větším průmyslovém podniku, servisu, prodejním místě, velkoobchodě atd. Níže se zabýváme využitím fóliových sáčků ve vybraných průmyslových odvětvích.

Energetický průmysl: fóliové sáčky na palivo

Podzim a zima jsou dobou intenzivní práce pro všechny společnosti v energetickém průmyslu. Pelety, ekologické uhlí, uhlí, dřevěné brikety, moučka - tyto a další druhy paliva musí být při skladování a přepravě chráněny před vlhkostí. Silné fóliové sáčky na palivo se zde osvědčily skvěle.

Automobilový průmysl: sáčky na pneumatiky

Většina autodílen nemá nedostatek zakázek po celý rok. Zimní a letní přelom jsou však ty doby v roce, kdy mají zaměstnanci automobilových servisů plné ruce práce - hlavně kvůli výměně pneumatik. Velké průmyslové fóliové sáčky na pneumatiky jsou ideální jako obal na pneumatiky, které dáváme k uskladnění nebo je ukládáme do garáže na několik měsíců.

Stavební průmysl: fóliové sáčky na sutě

Skladování, přeprava nebo odvoz stavebního odpadu jsou činnosti, které si těžko představit bez použití silných sáčků na sutě. Těchto aktivit není nikdy dost na staveništích, během různých rekonstrukcí a demolice. Kousky sádrokartonových desek, zbytky dřeva, zlomky dlaždic a obkladaček, stavební sutě, prach a prach vzniklý při rekonstrukci - díky silným fóliovým sáčkům na sutě a po rekonstrukci je likvidace těchto materiálů mnohem jednodušší.

Dřevařský průmysl: sáčky na piliny

Piliny, třísky a dřevný prach jsou vedlejší produkty vzniklé při výrobě různých dřevěných výrobků. Jsou využívány pro vytápění, například při výrobě pelet, ale také v zahradnictví. Abychom efektivně využili tento vedlejší produkt výroby, je důležité chránit piliny před vlhkostí. Je tedy nejlepší je skladovat a přepravovat ve fóliových sáčcích. Tyto se běžně používají v dřevařských a nábytkářských dílnách i v pilařstvích. Na těchto místech najdeme nejen běžné velké průmyslové fóliové sáčky, ale také speciální sáčky na odsávání pilin. Tyto produkty jsou přizpůsobeny většině strojů předních výrobců a mohou být také upraveny podle potřeb zákazníka.

Potravinářský průmysl: atestované fóliové sáčky

Další odvětví, ve kterém fóliové sáčky najdou široké uplatnění, je potravinářský průmysl. Sáčky vyráběné v tomto případě nejčastěji z HDPE fólie jsou určeny k balení potravin. Proto musí mít odpovídající certifikát Státního zdravotního ústavu. Potravinové fóliové sáčky tedy najdeme v supermarktech, hypermarketech, cukrárnách, pekárnách atd.

Zahradnická oblast: sáčky na zemi, písek a kameny

Různé zahradnické sáčky najdou široké využití v obchodech a zahradnických a distribučních centrech, ale také tam, kam materiály míří - do soukromých zahrad. Tam zase fóliové materiály usnadňují přepravu a skladování zeminy, kůry, písku nebo organických odpadů, mohou také chránit před silným větrem a chránit plodiny před kroupami a přílišnými srážkami.

Odpadový průmysl: sáčky na odpady

Je pro nás pravděpodobně těžké si představit skladování a také odvoz komunálních odpadů bez použití různých druhů sáčků na odpadky. Používáme je běžně v soukromých domácnostech a hospodářstvích, ale také na všech stupních logistického procesu sběru a přepravy odpadu a v závodech na jeho zpracování. V tomto kontextu se setkáme jak s menšími sáčky na odpadky, tak s odolnými fóliovými sáčky s největší kapacitou.

PRŮMYSLOVÉ FÓLIOVÉ SÁČKY A REKLAMA

Důležitou výhodou fóliových sáčků je možnost tisku na jejich povrchu. Díky kreativnímu využití této „reklamní plochy“ jsou jak menší, tak i velké průmyslové fóliové sáčky nenahraditelné v zmíněných oborech nejen v praktickém smyslu jako odolné, odolné vůči poškození a chránící před vnějšími vlivy. Barevné nebo průhledné, s logem nebo názvem podniku, navržené podle přání zákazníka, se stávají viditelné ve veřejném prostoru - také tedy fungují jako reklamní nástroj. V Folmi nabízíme různé typy, velikosti a tloušťky sáčků na zakázku, s možností tisku sítotiskem nebo flexotiskem - další informace jsou k dispozici na stránce: https://www.folmi.cz/nabidka/pytle-na-miru