Normy a požadavky na fólii v potravinářském průmyslu

Každý výrobek, který přijde do styku s potravinami, musí splňovat přísné požadavky, a v případě potravinové fólie je to nesmírně důležité. Stretch fólie určená pro kontakt s potravinami je speciálně navržena pro balení a skladování potravin, poskytuje přímou ochranu a izolaci od vnějších faktorů.

folie_spozywcze

Není tedy divu, že normy týkající se fólií jsou také velmi přísné. Jak přísné? V tomto článku se na to podíváme blíže!

CO JE TO POTRAVINOVÁ FÓLIE?

Pod názvem "potravinová fólie", do kterého spadají i folie na potraviny, se skrývá několik druhů materiálů, které slouží k balení a skladování potravin. Ačkoli se jednotlivé typy mohou na první pohled zdát podobné, liší se vlastnostmi a použitím.

CCo je však důležité, každý druh potravinové fólie musí splňovat normy a požadavky, které zajišťují, že výrobek je bezpečný k použití, netoxický a bez škodlivých chemických látek. Fólie pro kontakt s potravinami také nesmí měnit chuť, vůni, barvu nebo konzistenci potravin.

Proto všechny druhy potravinové fólie prochází řadou přísných testů, aby zajišťovaly spotřebitelům maximální kvalitu.

EVROPSKÉ NORMY A POŽADAVKY NA POTRAVINOVOU FÓLII

V Evropské unii platí předpisy, které regulují téma související s požadavky na materiály určené pro kontakt s potravinami (z anglického food contact material). Obecné předpisy EU mohou být doplněny o národní normy, jako je tomu v případě Polska.

Takže fólie určené pro kontakt s potravinami musí splňovat především požadavky stanovené ve směrnici EP a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a výrobcích určených pro kontakt s potravinami.

Toto nařízení také poukazuje na takzvanou dobré výrobní praxe pro materiály FCM, tedy na organizaci podniku, výroby a celého prostředí souvisejícího s výrobou, včetně například:

organizace podniku a školení zaměstnanců, zavedení systému kontroly kvality, výběr vhodných surovin a polotovarů.

Co více, podle doporučení Evropské unie musí výrobci materiálů FCM, včetně fólií pro kontakt s potravinami, dbát na správnou informační politiku, tedy informovat odběratele o správném používání výrobků - to se týká celého dodavatelského řetězce: od velkoobchodních odběratelů až po maloobchodní zákazníky.

NÁRODNÍ NORMY TÝKAJÍCÍ SE POTRAVINOVÉ FÓLIE

Evropské předpisy mohou být doplněny o národní požadavky na potravinové materiály. Takže potravinová fólie určená pro kontakt s potravinami by měla mít certifikát Státního zdravotnického ústavu, který potvrzuje její bezpečnost a soulad s platnými hygienickými normami. Národní normy pro potravinovou fólii mají za cíl zaručit ochranu spotřebitelů před potenciálními hrozbami, a také zajistit vysokou kvalitu v potravinářském průmyslu.

FOLMI - VYSOKO KVALITNÍ POTRAVINOVÉ FÓLIE URČENÉ PRO KONTAKT S POTRAVINAMI

Ve naší firmě klademe velký důraz na kvalitu, proto dbáme na to, aby všechny naše produkty splňovaly evropské i národní požadavky. Navíc, přísná interní kontrola zajišťuje, že fólie splní očekávání budoucích spotřebitelů. Tak máte jistotu, že produkt je bezpečný k použití!

V naší nabídce máme jak igelitové sáčky s certifikátem pro kontakt s potravinami, tak rukávy a půlrukaávy, a další produkty. Celou nabídku najdete zde: https://www.folmi.cz/nabidka