Mohou být plastové obaly ekologické?

Vědci a aktivisté nás již mnoho let varují před nadměrným ničením přírodního prostředí. V současné době, jako nikdy předtím, pociťujeme na vlastní kůži následky globálního oteplování a klimatických změn. Ekologie, péče o naše nejbližší prostředí a otázky ochrany životního prostředí jsou již hluboko zakořeněné v našem vědomí. Proto jsme si často kladli otázku, co ještě můžeme udělat, aby se budoucí generace těšily z toho, co máme.

JAK BÝT EKOLOGIČTĚJŠÍ?

Dnes již víme, jak důležité je být ekologický v každodenním životě. Každý malý krok, který změní naše návyky a zvyklosti, může způsobit velké změny. Jednoduché, ověřené zásady vám mohou pomoci pečovat o přírodní prostředí každý den:

  • neplýtvejte vodou a šetřete elektřinu,
  • jezte uvědoměle - kupujte místní produkty,
  • rozumně třiďte odpad,
  • vybírejte obaly z ekologických materiálů.
plastikowe_opakowania

Důležité je neustálé budování ekologického povědomí ve společnosti a předávání spolehlivých informací. Zatímco některé z těchto bodů je snadné začlenit do každodenního života, při tak velkém množství informací z různých zdrojů si často klademe otázky. Opravdu víme, které materiály jsou ekologické?

Na rozdíl od obecných názorů se některé materiály, které jsme považovali za nepřátelské vůči životnímu prostředí, ukazují jako jeho spojenci. Sklo a papír, běžně považované za ekologické materiály a nejpřátelštější k životnímu prostředí, ve skutečnosti mají mnoho nevýhod.

PLASTY A EKOLOGIE

plastikowe_opakowania

Nelze jednoznačně určit, které obaly jsou ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí. Odpověď na tuto otázku je složitější, než se nám zdá. Navzdory všeobecnému názoru materiál není rozhodujícím faktorem. Plast tedy vždycky není škodlivý pro životní prostředí a sklo nebo papír ne vždy jsou nejlepší volbou. I když se může zdát, že skleněné obaly jsou ekologičtější než plastové, existují důkazy, že právě plast je pro životní prostředí šetrnější. A právě proto bychom se plastu neměli bát.

ŽIVOTNÍ CYKLUS OBALU

Již od okamžiku navrhování obalu a výrobního procesu, přepravy a skladování musíme dbát na udržení ekologické rovnováhy. To, že je obal ekologický, musí vždy znamenat, že je bezpečný pro životní prostředí. V této metodě hodnocení musíme zohlednit všechny fáze životního cyklu obalu: od výroby, distribuce, spotřeby až po vznik odpadu a recyklaci. Každou fázi musíme pečlivě analyzovat, abychom mohli vybrat nejekologičtější obal.

Pokud výrobce obalu v průběhu jeho výroby nedbá o udržitelné využití přírodních zdrojů, takový obal nepovažujeme za ekologický. I když je opakovaně použitelný nebo recyklovatelný.

EKOLOGICKÁ VÝROBA, TAKOVÁ JAKÁ?

plastikowe_opakowania

Sám výrobní proces nesmí mít negativní vliv na znečištění životního prostředí a je třeba podnikat účinná opatření, která tento faktor minimalizují. Změna technologie výroby různých druhů obalů může znamenat, že dokonce i na první pohled neekologická fólie může v praxi představovat pro přírodu minimální hrozbu. Již v procesu výroby fólie můžeme pozorovat řadu výhod. Díky moderní technologii můžeme minimalizovat náklady a omezit spotřebu vody a emise oxidu uhličitého do atmosféry.

Analýza této fáze ukáže, že používání papírových obalů (které nejsou trvanlivé a tudíž je rychle vyhazujeme) může vést k nadměrnému plýtvání cennými přírodními zdroji. Při výrobě papírové tašky se spotřebovává velké množství vody a vzniká poměrně velké množství odpadních vod. Skleněné obaly se vyrábějí při teplotě asi 1500°C, zatímco k výrobě plastové lahve stačí 250°C. Množství energie potřebné k dosažení takové teploty je skutečně obrovské.

PAPÍR, SKLO NEBO PLAST?

plastikowe_opakowania

Podívejme se nyní na obaly z hlediska nákladů na logistiku a distribuci zboží baleného v různých typech obalů, a na jejich užitkové hodnoty. Skleněné obaly jsou obecně velmi těžké, křehké a nepohodlné při přepravě. To zvyšuje cenu dopravy a skladování. Navíc existuje riziko ztrát spojených s možností rozbít zboží, nutností dodatečné ochrany atd. Náklady na manipulaci se skleněnými obaly jsou velmi vysoké. Papír je ve srovnání se sklem lehký, ale nedostatečně chrání, takže musíme použít mnohem více kartonových obalů. Papír a sklo se ukážou jako výrazně dražší obaly ve srovnání s těmi vyrobenými z ekologického plastu.

Papírová taška se obvykle používá jednou. Je málo odolná, což vede k tomu, že hned po přinesení nákupů nebo rozbalení zboží se stává odpadem. Mezitím se plastová taška používá opakovaně a může být použita na další nákupy nebo jako pytel na odpad. Papírové a plastové tašky nebo obaly jsou velmi pohodlné, lehké a zabírají málo místa. Ekologický plast je odolnější a může být použit jako obal pro opakované použití. V konečném výsledku se ukazuje, že plastový obal může být vynikající a ekologickou alternativou pro sklo a papír.

JAK VYBRAT OBAL VHODNÝ K RECYKLACI?

Velmi důležitým faktorem rozhodujícím o tom, zda je obal, který jsme si vybrali, opravdu ekologický, jsou otázky související s celým procesem recyklace. Tedy sběr a třídění odpadů, možnosti opětovného využití prostřednictvím likvidace nebo recyklace. Pokud se podíváme, jak probíhá proces zpracování jednotlivých obalů, ukáže se, že je stále více argumentů, které svědčí o tom, že plastové obaly mohou být ekologické. Při porovnávání údajů o životním cyklu skleněné lahve (jednorázové) s plastovou lahví se ukáže, že skleněná má negativní vliv na životní prostředí, protože v každé fázi vyžaduje spotřebu třikrát většího množství vody. Odkud tedy pochází špatná pověst plastových obalů a lahví? Především je to naše vina a nedbalost o třídění odpadů, zejména těch, které lze opětovně využít.

plastikowe_opakowania

SHRNUTÍ: JAKÉ OBALY JSOU NEJVIÍC EKO?

Shrnutím, abychom našli obal, který je nejblíže ideálu, musíme odpovědět na několik důležitých otázek. Po analýze všech odpovědí si uvědomíme, že skutečně žádné z řešení dostupných na trhu není schopné splnit současně všechna diskutovaná kritéria:

  • Bylo během výroby bráno ohled na spotřebu neobnovitelných zdrojů?
  • Byl přizpůsoben produktu, aby se optimalizovaly náklady na dopravu?
  • Je dostatečně odolný, aby efektivně chránil jeho obsah?
  • Může být použit vícekrát?
  • Je vhodný k likvidaci nebo recyklaci?

Odpověď na otázku, zda mohou být plastové obaly ekologické, není jednoduchá. Musíme vědět, jak důležité je udržování ekologické rovnováhy a zvážit všechny klady a zápory. Zřejmě překvapivý může být závěr, že nejblíže našemu ekologickému ideálu jsou… fóliové obaly.